Grave? Bestill gratis kabelpåvisning først

Strømkabler kan være livsfarlige

Den som skal grave har ansvaret for å skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase.

En som graver med gravemaskin. Foto

Gratis kabelpåvisning

 915 09 146

Hverdager: 07-16
(også døgnåpen akuttelefon)

www.gravemelding.no

Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, blant annet strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av strømbrudd
  • reparasjons- og materialkostnader

Kostnaden kan bli på flere millioner. Det er lurt å sette seg grundig inn i hvilke forpliktelser ansvarlige for gravearbeider har. Mer om erstatningsansvar

Arbeid nær kabler

Spør oss før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. I kabelpåvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i det området der påvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Hafslund Nett.

Mann ved bil. Foto

Lavspenningskabler

  • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin
  • Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving
  • Hafslund Nett skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

  • Geomatikk oppgir pålagt sikkerhetsavstand
  • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal Hafslund Netts driftssentral kontaktes før arbeidet videreføres
  • Hafslund Nett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade

Sikring av anleggsområde

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med et høyt anleggsgjerde festet med metallklemmer. Gjerdet skal merkes “høyspenning livsfare”.

Gjenfylling av grøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.
Last ned teknisk beskrivelse av kabelgrøft. Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grøftedybde m.m. avhenger av hva slags område kablene ligger i. Feil gjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar.