Strømbrudd

Kartet viser strømbrudd i vårt nett for øyeblikket. Feil i lavspenningsnettet vises ikke.

500x300

Strømbrudd

500x300

Planlagt utkobling