Privat
Bedrift
Proff

Slik er prosessen:

Arbeid i elektrisk anlegg

Alt arbeid i elektrisk anlegg er søknadspliktig. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Hafslund Nett for å kunne utføre det planlagte arbeidet.

Prosessene videre er som følger:

  1. Prosjektering/planlegging av arbeid som tilfredsstiller krav.

  2. Autorisert elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Hafslund Nett gjennom Elsmart med nødvendig spesifikasjon.

  3. Hafslund Nett sjekker at anlegget tilfredsstiller krav, utfører beregninger og undersøker om det er nødvendig med forsterkninger i strømnettet før tiltaket kan utføres.

  4. Prosjektering av eventuelle nødvendige tiltak i strømnettet utføres av Hafslund Nett og sendes til entreprenør for prising.

  5. Tilbud fra entreprenør gjennomgås og anleggsbidrag beregnes av Hafslund Nett.

  6. Uforpliktende tilbudsbrev sendes til kunde for aksept og betaling.

  7. Etter at tilbud er betalt kan oppdraget bestilles hos entreprenør via kontaktinformasjon gitt i tilbudsbrev til kunde. Forhåndsmelding godkjennes automatisk og kan ferdigmeldes av elektroinstallatør. Arkiveres av Hafslund Nett.

  8. Koordinere utførelse av oppdrag mellom kunde, elektroinstallatør, målermontør, eventuell elektroentreprenør og graveentreprenør.

  9. Arbeidet kan utføres.