Privat
Bedrift
Proff

Slik er prosessen:

Arbeid i elektrisk anlegg

Alt arbeid i elektrisk anlegg er søknadspliktig. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Hafslund Nett for å kunne utføre det planlagte arbeidet.

Følgende arbeid krever melding om installasjonsarbeid (MOI):

  • Arbeid i anlegg som berører OV

  • Arbeid som bryter plombering

  • Flytting av måler


Prosessene videre er som følger:

1. Prosjektering

Prosjektering/planlegging av arbeid som tilfredsstiller krav.

2. Installatør sender søknad

Autorisert elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Hafslund Nett gjennom Elsmart med nødvendig spesifikasjon.

3. Hafslund Nett gjør beregninger

Hafslund Nett utfører beregninger og undersøker om det er nødvendig med forsterkninger i strømnettet før tiltaket kan utføres.

4. Prising

Prosjektering av eventuelle nødvendige tiltak i strømnettet utføres av Hafslund Nett og sendes til entreprenør for prising.

5. Tilbud

Tilbud fra entreprenør gjennomgås og anleggsbidrag beregnes av Hafslund Nett.

6. Aksept og betaling

Uforpliktende tilbudsbrev sendes til kunde for aksept og betaling.

7. Oppdraget bestilles

Etter at tilbud er betalt kan oppdraget bestilles hos entreprenør via kontaktinformasjon gitt i tilbudsbrev til kunde. Forhåndsmelding godkjennes automatisk og kan ferdigmeldes av elektroinstallatør. Arkiveres av Hafslund Nett.

8. Koordinere utførelse

Koordinere utførelse av oppdrag mellom kunde, elektroinstallatør, målermontør, eventuell elektroentreprenør og graveentreprenør.

Arbeidet kan utføres.

Unngå forsinkelser - oppgi riktig e-post

Feil e-postadresse kan føre til at faktura blir sendt til feil kunde. Det er først når faktura er betalt at melding om installasjonsarbeid blir godkjent og eventuelt oppdrag fra elektroentreprenør blir bestilt.

For å unngå forsinkelser - sjekk at du har oppgitt korrekt e-postadresse og annen kontaktinformasjon.