Privat
Bedrift
Proff

Arbeid nær linjer

Unngå ulykker - snakk med oss på forhånd. Den som skal utføre arbeid nær våre linjer må kjenne til sikkerhetsreglene.

Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer

Dersom man skal utføre anleggsarbeid eller trefelling innenfor sikkerhetssonen må Hafslund Nett kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

Farlig arbeid?

Trenger du å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand fastsatt av Geomatikk skal Hafslund Nett kontaktes via gravevarsel@hafslund.no eller på vår driftssentral - bemannet 24 timer tlf 22 44 10 40 før arbeidet videreføres.

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du kontakte Hafslund Nett på forhånd.

Sikkerhetsregler

Den som skal utføre arbeid nær våre linjer  kjenne til sikkerhetsreglene.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Hafslund Netts høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral for avtale og nærmere befaring.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentralen så raskt som mulig - tlf 22 44 10 40

  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet

  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet

  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt


Godkjente elentreprenører for LFS

Dersom du trenger å kontakte godkjente elentreprenører for LFS, så finner du kontaktinformasjon i denne lista.