Privat
Bedrift
Proff

Nyttige tips i planleggingsfasen

Bygge nytt

Slik er prosessen hos Hafslund Nett.

Trinn for trinn for deg som skal bygge

1. Nye installasjoner i tilknytning til strømnett

2. Svar til entreprenør og utbygger

3. Anleggsbidrag

4. Valg av godkjent entreprenør

5. Beskyttelsesjording før grunnmur

6. Byggestrøm

7. Kabelgrøft

8. Kabler for andre tjenester

9. Retningslinjer

Erstatningsansvar ved skader

Sjekk at du har snakket med oss og andre før du setter i gang. Skader som blir påført nettanlegg eller strømkabler kan utsette både deg selv og andre for fare. Skader kan også føre til at deler av samfunnet kan bli uten strøm i perioder, og det kan få store økonomiske konsekvenser.


Har du spørsmål rundt noe av dette?

Flytte eller legge om eksisterende nett

Priser på målere og utstyr

Grave

Trefelling

Kart for planlegging og prosjektering