Privat
Bedrift
Proff

DLE for installatører

Ulike sakkyndige selskaper utfører tilsynskontroller for det lokale eltilsynet (DLE) i Hafslund Nett. Installatører skal kontakte sakkyndig selskap for den kommunen der bedriften har sin firmaadresse.

Forskrifter / tolkning av forskrifter

Har du spørsmål knyttet til forskrifter eller tolkning av forskrifter? Da skal du kontakte det sakkyndige selskapet som har ansvaret i din kommune. Usikker på hvilket selskap som har dette ansvaret i din kommune? Klikk her for å hente oversikten over sakkyndige selskaper i vårt område.

Boligkontroll

Har du generelle spørsmål om boligkontroll, tilsynsrapporter eller annet finner du det på elsikkerhetsportalen.no, eller kontakt sakkyndig selskap som utfører DLE-kontroller for oss i kommunen der du har firmaadresse.

Markedskontroll

Markedskontrollen gjennomføres av Infratek Elsikkerhet i Hafslund Netts område.

Anleggskontroll og internkontrollsystem

Henvendelser knyttet til revisjon av installatørens internkontrollsystemer og tilhørende kontroll av anlegg som installatøren har utført, rettes til det sakkyndige selskapet som har ansvaret i den kommunen installatøren har forretningsadresse.

Jordfeil

Jordfeil kan du melde fra om her. Meldinger om jordfeil går til Infratek Elsikkerhet som søker ut og finner jordfeilstedet på oppdrag fra Hafslund Nett. Hvis feilen ligger innenfor husveggen får eier/bruker av anlegget kontroll fra DLE. Jordfeilen må utbedres snarest mulig og senest innen fire uker.

Rettemelding

Rettemeldinger leveres på rettemelding.no.

Andre henvendelser?

Har du spørsmål til det lokale eltilsynet i Hafslund Netts område.
Kontakt oss på tlf 21 49 50 67, eller gå til vårt kontaktskjema

Informasjonsmøter for installatører

DLE i Hafslund Nett inviterer installatører i vårt område til infomøter med jevne mellomrom. Møtene tar for seg nyheter og endringer siden sist.