Privat
Bedrift
Proff

Det lokale eltilsyn - DLE

Vi jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm

Finn elektriker

Den enkleste måten å sikre at du har et sikkert, elektrisk anlegg hjemme, er å sjekke at elektrikeren som skal jobbe på anlegget ditt har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger. Sjekk det enkelt i Elvirksomhetsregisteret

Bestille elsjekk?

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Det lokale eltilsyn tar ikke ta slike oppdrag, vår oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

Vi kan stenge anlegg ved farlige feil

Hvis det lokale eltilsyn DLE har stengt anlegget ditt eller koblet fra en sikringskurs, vil du finne et stengeseil nær frakoblingen som opplyser deg om dette. Du må kontakte en elektriker for å utbedre feilen. Godkjente bedrifter finner du via Elvirksomhetsregisteret. Elektriker kan fjerne stengeseil etter utbedring og koble inn anlegget igjen, forutsatt at tilbakemelding om utbedringen sendes DLE.

Jordfeil

Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder. Les mer om jordfeil eller meld fra her.

Elsikkerhetsselskaper som jobber i din kommune

Nettselskapet, i dette tilfellet Hafslund Nett, er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsområde. Det betyr at vi også har ansvar for å utføre kontroller i private hjem. For å ivareta disse oppgavene, har vi engasjert ulike sakkyndige selskap som utfører tilsynsoppgavene på vegne av oss. Har du spørsmål om boligkontroll eller kontrollrapporter? Ta kontakt med det elsikkerhetsselskapet som er engasjert i ditt område.

Noen enkle grep for en tryggere hverdag

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål til det lokale eltilsynet i Hafslund Netts område.
Kontakt oss på tlf 21 49 50 67, eller gå til vårt kontaktskjema