Privat
Bedrift
Proff

Enkle tips mot farlig lyn

Juni, juli og august er de månedene i året som har mest lyn og torden. Her er tips til hvilke forholdsregler du kan ta hjemme hos deg selv.

Våre kunder bor i områder som er blant de som er mest utsatt for skader etter lynnedslag. Her er noen enkle tips til hvordan du kan være litt ekstra påpasselig for å sikre elektriske apparater og minske fare for brann i boligen din. Selv om lyn kan være dramatisk og flott å se på, kan det være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget.

Enkelt å trekke ut støpselet

Det enkleste rådet for å beskytte elektriske apparater er fortsatt å trekke ut støpslene når uværet nærmer seg eller når du reiser på ferie. For å være helt på den sikre siden bør du installere overspenningsvern.


Installer grov- og finvern

Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Da trenger du heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for så å måtte programmere om klokker og andre innstillinger på apparatene når du setter i støpslet igjen.

Du bør ha et grovvern (overspenningsvern) som monteres i sikringsskapet og beskytter mot de større spenningspulsene. I tillegg bør du ha et finvern foran utsatte apparater som for eksempel tv og datautstyr. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør, mens et finvern plugger du selv rett i stikkontakten. Husk at kontakten må være jordet, ellers har ikke finvernet noen effekt! Vernene du benytter bør være FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd).

Prisen på montering av overspenningsvern ligger på rundt 5000 kroner. Finvern som plugges direkte i stikkontakten, koster fra 500-600 kroner.

Luftlinjer mest utsatt

Lyn fører ofte til overspenninger på elektrisitetsnettet. Overspenningene vandrer langs ledningsnettet og kan komme inn i huset ditt og skade elektriske apparater og den elektriske installasjon, og i verste fall føre til brann. Mest utsatt er områder med mye luftledninger, siden kabler i bakken sjelden blir utsatt for lyn.

Vær oppmerksom på misfarging og merker

Visste du at lynnedslag kan svekke det elektriske anlegget i så stor grad, at faresituasjoner kan oppstå flere måneder etterpå? Heldigvis skjer det ikke ofte, men skremmende nok kan faktisk lynnedslag sette huset ditt i brann flere måneder etter at uværet er over.

Har du hatt lynnedslag i eller i nærheten av boligen din, så bør du ta en ekstra sjekk av alle kontakter. Finner du merker etter varme, som for eksempel brune merker på stikkontaker, bør du kontakte en autorisert installatør for å måle/kontrollere anlegget ditt. Dersom det elektriske anlegget har blitt utsatt for lynnedslag, kan det nemlig bli så svekket at varmgang kan oppstå lenge etterpå ved økt belastning.

Sjekk om boligen har overspenningsvern

Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din. Dersom det elektriske anlegget er riktig dokumentert, skal det stå i kursfortegnelsen om det er montert overspenningvern. Kursfortegnelsen vil du som oftest finne på innsiden av døren til sikringsskapet.

Mange skademeldinger

Hvert år mottar forsikrings-selskapene rundt 5000 skademeldinger som følge av lynnedslag. I tillegg registreres det årlig om lag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag.

Sør- og Øst-Norge er mest utsatt for skadevoldende lynnedslag.