Privat
Bedrift
Proff

Erklæring om samsvar

En samsvarserklæring er et dokument som skal vise at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav til slike anlegg.

Oppbevaring av samsvarserklæring

Krav til både eier og utførende installatør

Både den som eier det elektriske anlegget og installatøren som utfører jobben, har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen som viser hvilke endringer som er foretatt i det elektriske anlegget.

Eier av anlegget har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon slik at den er tilgjengelig ved senere endringer av anlegget, overdragelse av eiendommen eller dersom Det lokale eltilsynet skal utføre kontroll av anlegget.

Utførende registrerte installatør har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon i minst 5 år etter at arbeidet er utført.

Husk å sjekke at installatøren:

 • er registrert i DSBs elvirksomhetsregister

 • kan oppgi referanser fra tidligere utførte oppdrag

 • har den kompetanse som trengs for å utføre jobben

 • kan gi deg skriftlig tilbud på arbeid som skal utføres

Samsvarserklæringen skal inneholde minimum disse punktene:

 • installatørens navn og adresse

 • anleggets type og adresse

 • anleggsbeskrivelse - utført arbeid

 • hvilke forskrifter/normer som er benyttet

 • eventuelle andre tekniske spesifikasjoner

 • sted, dato, underskrift/firmastempel

 • navn, stilling


Relaterte lenker
Elvirksomhetsregisteret

Det lokale eltilsyn - DLE