Privat
Bedrift
Proff

Fastmontert ladeboks på veggen - Mode 3

Dette er den beste løsningen for lading av elbil og den som gir deg best sikkerhet.

Mode 3

Mode 3 lading består av en egen ladeboks som er montert fast på veggen.

Mode 3 lader har stor fleksibilitet og kan gi rask lading dersom det er tilgjengelig kapasitet. Den støtter både 1-fas og 3-fas.

Fordeler med Mode 3

Mode 3 lading består av en egen ladeboks som er montert fast på veggen. Kabelen fra boksen til bilen kan være avtakbar (Type 2) eller fastmontert. Hjemme benyttes vanligvis "på vegg boks" med fast kabel som plugges i bilen.

Der Mode 3 ladepunktet kan benyttes for flere biler skal det alltid installeres Mode 3 ladepunkt med Type 2 kontakt. Anbefalingen følger også av at EU har vedtatt at Mode 3 med Type 2 kontakt skal rulles ut på alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner fra og med 2018. (Kilde: DSB)

Detaljer om Mode 3

  • Fastmontert utstyr

  • Normalt opp til 32 A, men kan også brukes til hurtiglading

  • Kan brukes med fastmontert kabel eller frittstående kabel (Type 2)

  • Overvåker at kontakter er tilkoblet ok og at det ikke er jordfeil

  • Kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt

  • Norm: NEK EN 61851-1 og IEC 62196-2

(Kilde: DSB)