Privat
Bedrift
Proff

Feil på strømledning eller strømskap

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Hold avstand og meld fra til oss! Skader på strømskap eller strømlinjer kan være livsfarlig for mennesker og dyr.

Ring eller send oss bilde

Telefon 22 44 10 40 (hele døgnet)

Send bilde

Eksempler på farlige forhold

Åpent strømskap, tre over linje, strømkabel på bakken. Illustrasjon

Her er eksempler på situasjoner der du bør varsle Hafslund Nett så fort du kan.

Stolper, nettstasjoner og strømskap har nummerskilt

Alle våre stolper har et lite nummerskilt som gir våre driftsmannskaper nyttig informasjon om stolpens plassering. Det samme er tilfelle for våre nettstasjoner og strømskap, de skal ha et lite metallskilt med et nummer lett synlig på forsiden/på døren.

Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om både plassering, alder på stolpe/skap, og annen relevant informasjon som gjør at våre feilrettere kan utføre jobben sin på en rask og trygg måte.

Dersom det ikke er fare for liv og helse, er det derfor fint om du får tatt et bilde av dette nummerskiltet og sendt til oss sammen med bildet av skaden.

Strømbrudd i ditt område?

Strømbrudd kan oppstå av flere grunner, men henger som oftest sammen med uvær, kraftig vind, eller kraftig lyn og torden.
Vil du se om det er strømbrudd i ditt nærområde? Eller om det pågår planlagt strømstans på grunn av vedlikeholdsarbeid eller utbygging?

Gå til vårt strømbruddkart for å se status.