Privat
Bedrift
Proff

Flytte eller legge om eksisterende nett

Ønsker du å flytte på inntaksledning, legge om fra luftledning til kabel i bakken, eller kanskje du kunne tenkt deg å flytte en stolpe som står litt i veien? Da må du kontakte Hafslund Nett.

Har du behov for å endre på eksisterende elekstrisk anlegg inne i boligen din, kontakter du en autorisert installatør for å få hjelp.

Flytte på eksisterende nett eller installasjoner?

Vil du flytte på større ting utenfor boligen, f.eks. en stolpe eller et fordelingsskap som står på din eiendom? I slike tilfeller må du kontakte oss. Det er stor sannsynlighet for at Hafslund Nett har tinglyste rettigheter og gode grunner for nåværende plassering. Vi er ønsker å være positive og fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen - men vær oppmerksom på at større endringer som kunden tar initiativ til, kan medføre at kunden må betale anleggsbidrag.

Legge luftledning i bakken?

Det kan være ulike grunner til å ønske å legge om luftledning til kabel i bakken. Når det gjelder luftstrekk inn til din egen bolig, kan du påvirke dette selv. Vær oppmerksom på at du også må dekke kostnadene selv.

Det er viktig å ha god kontakt med oss som nettselskap, og vanligvis engasjerer boligeier en profesjonell part til å stå for denne kontakten.

Send henvendelse om flytting/omlegging

Gå til skjemaet for denne type henvendelser

Når trenger du å kontakte Hafslund Nett?

Teknisk kundesenter kan svare på spørsmål som gjelder:

  • Regulerings- / arealplaner

  • Planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder

  • Omlegging / flytting av eksisterende nett

  • Tilknytningspunkt for nyanlegg

  • Nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern

  • Endring fra 1-fase til 3-fase

  • Omlegging fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern

  • Rivemelding