Privat
Bedrift
Proff

Flytte fordelingsskap

Skal du flytte et fordelings-/ kabelskap finner du priseksempel her.

Du som grunneier ønsker at vårt fordelingsskap på din eiendom flyttes. Vi har i utgangspunktet rett til å la nettanlegg stå slik som det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Saksbehandler vurderer om det er mulig å flytte fordelingsskap. Du betaler et pristilbud for materialer og arbeidet som må til for å flytte fordelingsskapet.

Priseksempel

Fordelingsskap som forsyner ditt og naboen sitt hus med strøm må flyttes 5 meter. Pristilbud – ca. kr 60 000 + merverdiavgift.



Inkluderer:

  • Demontering av eksisterende fordelingsskap

  • Montering av nytt fordelingsskap

  • Strømkabler, røde kabelrør og markeringsnett

  • Skjøting, legging og tilkobling av strømkabler

  • Saksbehandling

Inkluderer ikke:

  • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft (ca. kr 25 000, inkluderer ikke sprenging, tining, reasfaltering og utskiftning av masse)

  • Koordinering med veimyndighet og trafikkdirigering