Privat
Bedrift
Proff

FoU i Hafslund Nett

Forskning og utvikling er viktig for at Hafslund Nett skal nå sine mål.

Elkraftbransjen er i omstilling og nettselskap blir utfordret av globale megatrender. Digitalisering gir helt nye muligheter innenfor sensorteknikk, Internet of Things (IoT), avanserte dataanalysemetoder og AI. I tillegg til å drifte strømnettet sikkert og effektivt må vi legge til rette for lokale energikilder, som for eksempel sol- og vindkraft, og elbiler.

Fremtidens nett

FoU hjelper Hafslund Nett med å følge med på relevante områder, og utvikle nødvendige kompetanser og å ta i bruk nye teknologier som trengs for at fremtidens strømnett blir så pålitelig og kostnadseffektiv som mulig.

Økning i FoU-midler

FoU-innsatsen i Hafslund Nett har økt de siste årene. I 2018 brukte selskapet 17,2 millioner kroner på forsknings- og utviklingsaktiviteter. Hafslund Nett har flere egeninitierte prosjekter, både med og uten eksterne partnere. I tillegg er vi med på å delfinansiere fellesprosjekter i bransjeregi, hvor Hafslund Nett har representanter både i styringsgrupper og arbeidsgrupper. Ifølge NVE er Hafslund Nett det nettselskapet som brukte mest midler på FoU i 2017.

Kontakt oss gjerne

Åshild Vatne er rådgiver, og Robert Seguin er FoU-koordinator.