Privat
Bedrift
Proff

FoU-prosjekter

FoU-avdelingen forvalter en bred portefølje av spennende forskningsprosjekter om forskjellige tematiske områder som komponentforskning, dataanalyse, nye sensorer og mye mer.

CINELDI

CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en lavest mulig kostnad.

CINELDI

CINELDI (Center for intelligent energy distribution) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). CINELDI er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres i regi av SINTEF. Det er omtrent 30 partnere involvert i CINELDI som er aktive i forskjellige arbeidspakker, fra drift og planlegging til mikrogrids og fleksibilitet. Hafslund Nett er en av de største bidragsyterne til senteret og er selv involvert i forskningsaktivitetene. Blant annet var Hafslund Nett vinner av CINELDI-prisen 2018 for et nytt vernkonsept som skal sørge for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur for raskere feilretting. 

Støttet av: FME-ordningen til NFR
Varighet: 2016-2024

Mer om CINELDI


Energytics

Energytics-prosjektet skal demonstrere hvordan maskinlæring og kunstig intelligens kan øke nytteverdien av de nye smarte strømmålerene som er installert.

Energytics

Hafslund Nett jobber blant annet med raskere feilhåndteringsprosser i lavspent-distribusjonsnett. Både jordfeil og kortslutninger skal detekteres og rettes raskere med informasjon fra AMS-målerne. Dette er en av flere spennende områder der AMS-data kan hjelpe nettselskapene å drifte nettet mer effektivt.

Støttet av: ENERGIX-programmet til NFR
Varighet: 2017-2021

 Mer om Energytics-prosjektet


Prosjektarkiv

Nettflex-prosjektet

Fasad-prosjektet