Privat
Bedrift
Proff

Forskjellen på strøm og nett

Det er ikke alltid like lett å se forskjell på strømleverandører og nettselskapets oppgaver, men vi gir deg en oversikt her.

Alle strømkunder i Norge betaler for både nettleie og strøm. De aller fleste får bare en faktura der kostnader for både nettleie og strømforbruk er samlet.
Så hvordan skal man greie å se hva som er forskjellen på nettselskap og strømleverandøren da?

Dette gjør vi som nettselskap

Nettselskapet sørger for transport av strøm.
For denne transporten betaler du som er kunde nettleie.

Strømnett ulike master. Illustrasjon

Men du skal ikke betale for transporten direkte til oss. Nettselskapet sender informasjon om hvor mye du skal betale for nettleien til din strømleverandør - og så legger strømleverandøren til hvor mye du skal betale for selve strømmen. Deretter får du en faktura som inneholder begge deler, og som du betaler til strømleverandøren.
Strømleverandøren sender nettleie-delen videre til oss.

Nettselskapet har flere oppgaver enn bare å transportere strøm, vi må jo også sørge for at transportåren er på plass og godt vedlikeholdt.

Andre oppgaver nettselskapet utfører

  • Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler

  • Vedlikehold og fornying av linjenettet

  • Overvåkning og drift av strømleveringen

  • Tilknytning av nye anlegg/nybygg

Dette gjør strømleverandøren

Har du spørsmål som gjelder den felles fakturaen for strøm og nettleie? Snakk med strømleverandøren din, du får svarene der.

  • Fakturaspørsmål

  • Flytting

  • Sparetips

  • Tilbyr ulike strømprodukter utfra ulike kunders behov

Slik er oppgaver fordelt mellom strømleverandør og nettselskap

Etter innføringen av Elhub i mai 2019, ble kundeoppgaver fordelt mellom strømleverandør og nettselskap.

Flytting = strømleverandør
Skal du flytte, så er det strømleverandøren som skal hjelpe deg gjennom prosessen. Strømleverandør melder fra til oss om flyttingen, så vi får de opplysningene vi trenger derfra.

Måling av forbruk = nettselskap
Nettselskapet skal holde orden på måling av hvor mye strøm du faktisk har fått transportert fram til boligen din. Det er vår oppgave å holde orden på målere og de såkalte målerverdiene din måler registrerer automatisk. Denne informasjonen sender vi inn til Elhub, slik at alle strømleverandører kan hente denne informasjonen derfra. De kan selvsagt bare hente ut informasjon om sine egne kunder, men poenget med Elhub er at data skal være lett tilgjengelige og kvalitetssikret. Det er en fordel den dagen du ønsker å bytte til en annen strømleverandør. Før tok et bytte flere dager, nå kan det i prinsippet skje hvert minutt hele døgnet.

Faktura = strømleverandør
Nettselskaper sender info om hvor mye du skal betale i nettleiekostnader til Elhub, slik at den strømleverandør finner riktige data der. Det er strømleverandørens oppgave å hente denne info, legge til kostnadene for selve strømmen, og sende faktura til deg. Dermed er det strømleverandøren som er best istand til å svare deg på spørsmål som gjelder innholdet på fakturaen, betaling, fakturaadresse og alt annet.

Informasjon om forbruk = begge kan bidra
Både nettselskapet og strømleverandøren har tilgang til informasjon om forbruket ditt. På hafslundnett.no kan du se på forbruksinformasjonen på Min side - og i de aller fleste tilfeller vil du finne det samme tilbudet hos din strømleverandør.

Trenger du detaljer om målinger, forbruk langt tilbake i tid, eller annen spesialisert forbruksinfo er nok nettselskap riktig part å spørre.

Informasjon om strømbrudd = nettselskap
For å melde fra eller sjekke status på strømbrudd som berører deg, er det nettselskapet du skal spørre. Strømbruddkartet på hafslundnett.no viser deg situasjonen slik den er i øyeblikket. Vår driftssentral er selvsagt bemannet døgnet rundt.

Slik fungerer strømmarkedet

Kort fortalt er det slik at alle produsenter må selge produksjonen sin til strømbørsen NordPool. Alle strømleverandører må kjøpe strøm der, som de så kan selge videre til sine kunder. Innkjøpsprisen (kalt "spotpris"), varierer i takt med tilgang og etterspørsel. Strømleverandørene tilbyr ulike produkter med ulike priser til sine kunder. Kundene står fritt til å velge strømleverandør og kan bytte når som helst.
Hva gjør vi i denne sammenhengen? Vi som nettselskap er en del av transportsystemet som fører strømmen hjem til kunden.

Hvorfor strøm og nettleie på én regning?
Tanken er at det skal være enklere for deg som kunde, og at det skal være lik praksis over hele landet. Det er strømleverandørens oppgave å sende ut en felles faktura.