Privat
Bedrift
Proff

Forsterke effekt til din bolig

Du betaler et anleggsbidrag for materialer og arbeidet som må til for å utføre forsterkningen.

Dersom du har behov for forsterkning av tilgjengelig effekt inn til din bolig (hovedsikring) vil vår saksbehandler avgjøre om det er nødvendig med tiltak i strømnettet. Slike tiltak kan eksempelvis være bytte av strømkabel fra vårt fordelingsskap til din bolig. Du betaler et anleggsbidrag for materialer og arbeidet som må til for å utføre forsterkningen.

Priseksempel

Bytte av strømkabel og økning av hovedsikring fra 3x25A til 3x63A. Strømkabel er 20 år og er 30 meter lang. Pristilbud – ca. kr 10 000.Inkluderer:

  • Strømkabel, røde kabelrør og markeringsnett

  • Legging og tilkobling av strømkabel

  • Saksbehandling

Inkluderer ikke:

  • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft

  • Koordinering med andre aktører (eks. fiber, tele)

  • Eventuelt behov for forsterkning av strømnettet før vårt fordelingsskap.

  • Eventuell tidligere forskuttert forsterkning av strømnettet til fordeling til nye kunder.