Privat
Bedrift
Proff

Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

Nettselskapene har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette følger av avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, og myndighets‐ og forvaltningspraksis.

Mann som leser av manuell måler. Foto


Norges vassdrags‐ og energidirektorat NVE har stadfestet at nettselskapene har rett til å ilegge den enkelte nettkunden kostnadene ved manuell avlesning i form av et avlesningsgebyr.

Når en nettkunde velger en måler uten kommunikasjonsdel, velges indirekte en tjeneste utenom det som dekkes av ordinær nettleie.

Beregning av årlig gebyr

Gebyret er beregnet som et gjennomsnitt per måler for hele denne kundegruppen. Gebyret er ikke avhengig av den faktiske avstand mellom Hafslund Netts oppmøtested og kundens adresse. I henhold til regelverket får alle innenfor samme nettområde samme beløp, uavhengig av den geografiske plassering den enkelte kunde har.

Gebyr strømmaler uten kommunikasjon ams. Tabell


Det administrative arbeidet dekker personalkostnader for arbeid i kundesystemet som
spesialbehandlingen av denne kundegruppen krever.

De to postene booking og kontrollavlesning hos kunde dekker kostnader til inngåelse av avtale, transportkostnader, samt lønn‐ og sosiale kostnader for montørens tid hos kunde i forbindelse med den årlige kontrollavlesningen.

Fradrag for besparelser i AMS‐kostnader, er knyttet til kapitalkostnaden for selve kommunikasjonsmodulen i automatiske strømmålerne som denne kundegruppen ikke har, og dermed ikke skal betale for.

Pris for 2020 er foreløpig beregnet pris og kan forandre seg i fremtiden dersom erfaringen viser at kostnadene blir annerledes enn først antatt.