Privat
Bedrift
Proff

Godkjente entreprenører

Hafslund Nett godkjenner hvilke entreprenører som kan prosjektere og utføre elektromontasjetjenester i vårt nett. Da vet vi at våre kunder har kvalifiserte leverandører til oppgaver de ønsker utført.

Når kundens ønsker medfører endringer i strømnettet

Når Hafslund Nett får en kundehenvendelse som gjør at det blir behov for en endring i distribusjonsnettet, kontakter vi entreprenørmarkedet og innhenter tilbud på oppdraget. Det beste tilbudet formidles til kunden.

Kunde må akseptere tilbudet elektronisk eller skriftlig, og deretter kan Hafslund Nett bestille oppdraget på vegne av kunden hos den valgte entreprenør.

Hafslund Nett bestiller jobben på vegne av kunden

Kontakt mellom kunde og entreprenør må avventes inntil nettselskapet har foretatt en formell bestilling av oppdraget.

Når oppdraget er utført er det Hafslund Nett som får faktura fra utførende entreprenør, for så å fakturere kunden i henhold til avtalt pris.

Kunden vil også bli fakturert eventuelle kostnader for målere og målerutstyr.

Rammeavtaler med kvalifiserte leverandører

Hafslund Nett har, etter anbudsrunde, inngått rammeavtaler med utvalgte områdeleverandører for utførelse av lavspenningsoppdrag med en kostnad opptil 150 000 kroner.

For oppdrag med en kostnad over 150 000 kroner foretar nettselskapet en tilbudsforespørsel i entreprenørmarkedet i hvert enkelt tilfelle.

Oversikt over godkjente entreprenører i ulike områder

Asker og Bærum

Oslo

Romerike

Follo

Østfold

Rygge og Råde