Privat
Bedrift
Proff

Grunnarbeid (ved riving)

Grunnarbeider

Ved nedtaking av master er vår engasjerte elektroentreprenør ansvarlig for å fjerne mastene etter Hafslund Nett sine retningslinjer for spesialavfall.

Før nedtaking av våre master er kunde/utbygger selv ansvarlig for å kontakte leverandør av eventuelle fellesføringskabler som henger i våre master. Eksempelvis tele/fiber/kabel-TV.

Overenskomst

Dersom nettstasjon skal rives og det er andre kunder tilknyttet denne, kan det være nødvendig å sette opp en ny nettstasjon for gjenværende kunder. Den nye nettstasjonen tinglyses etter Hafslund Netts rutiner.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Dersom kabler skal avdekkes eller det skal utføres andre arbeider som kan komme i konflikt med Hafslund Netts nettanlegg, er kunde/utbygger eller dens representant ansvarlig for på forhånd å kontakte prosjektets elektroentreprenør. Arbeidet må ikke iverksettes før elektroentreprenøren har gitt sine anvisninger for hvordan situasjonen skal håndteres videre. Elektroentreprenør er ansvarlig for innen rimelig tid å stille med en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i prosjektet og sørge for sikringstiltak i den grad elektroentreprenøren selv finner dette nødvendig. Kostnader i forbindelse med bruk av LFS samt andre sikringstiltak faktureres kunde/utbygger, med mindre annet er avtalt.

Eierskap, drift og vedlikehold

Alle nettanleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Hafslund Nett sin eiendom og dermed underlagt Hafslund Nett sitt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag.

Oppsigelse av nettleie

Din strømmåler blir demontert og innlevert til målerlageret, og videre blir ditt strømabonnement og nettleiekontrakt avregnet og avsluttet.


Neste steg

hvitt bilde.