Privat
Bedrift
Proff

Må åpnes før du kan koble på utstyr for strømstyring

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Mann med ipad. Foto

Hafslund Nett kan åpne porten

Vi kan åpne HAN-porten slik at du får tilgang til forbruksdata og detaljert informasjon om:

  • strømforbruk i øyeblikket

  • strømforbruket siste time

  • spenningsnivå

  • overskuddskraft (produksjon fra kundens eget anlegg) som mates inn i nettet

Logg inn på Min side og bestill åpning av Han-port der.

Hva betyr HAN-port?

Automatiske strømmålere har en port/utgang som heter HAN, en forkortelse for «Home Area Network». Når porten er åpnet kan man koble til kommunikasjonsløsninger eller smarthjem-tjenester som kan hjelpe deg å overvåke, analysere og styre energiforbruk.Utstyret må du bestille hos andre

Hafslund Nett leverer ikke utstyr for strømstyring eller smarthjem-tjenester. Vår rolle er å gjøre dine forbruksdata tilgjengelig via HAN-porten. Som netteier har ikke vi anledning til å anbefale leverandører av utstyr som kan kobles på HAN-porten.

Det finnes allerede flere aktører som tilbyr løsninger som er enkle å koble til og som gjør at du lettere kan ha nytte av forbruksinformasjonen, og at du enkelt kan styre forbruket ditt og dermed oppnå besparelser. Aktuelle leverandører kan sees på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komite.

Kostnader

Alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden. Eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten skal dekkes av Hafslund Nett.

Hvor sitter HAN-porten?

Lurer du på hvor porten er plassert på måleren? Du finner mer informasjon i brukerveiledningen .