Privat
Bedrift
Proff

Hafslund Nett og Eidsiva Nett blir Elvia

Fra 1. januar 2020 får nesten 2 millioner mennesker i Oslo, Viken og Innlandet strøm levert av Norges desidert største nettselskap, Elvia.

Elvia. logo

Elvia er et resultat av sammenslåingen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som ble annonsert i andre halvdel av 2019.

- Elvia blir et stort selskap med svært mange kunder, og vi vet vi har en viktig oppgave og et stort ansvar når vi skal levere en så viktig tjeneste som strøm til store deler av Østlandet. Vårt mål er å sikre en stabil strømforsyning for våre kunder, samtidig som vi skal lete etter, og ta i bruk, gode fremtidsrettede løsninger, for å holde nettleien så lav som mulig, sier administrerende direktør Kristin Lian i Elvia.

Kunder av Hafslund Nett eller Eidsiva Nett vil ikke umiddelbart merke at de har ny nettleverandør, men i løpet av 2020 vil Elvia-navnet gradvis bli mer synlig. Nye nettsider vil være på plass i løpet av året, og det samme vil skilt på bygninger, arbeidsklær til ansatte, og selskapets profiler i sosiale medier.

- Inntil videre skal kundene våre forholde seg til de samme telefonnumrene og nettsidene de er kjent med i dag, og vi vil gjøre vårt aller beste for at overgangen til Elvia skal gå så sømløst som mulig, sier Lian.

Elvia vil ha hovedkontor i Hamar, og kontor på Skøyen i Oslo.

For mer informasjon om Elvia, se selskapets midlertidige nettsider, www.elvia.no


Hafslund Nett and Eidsiva Nett become Elvia


From January 1st 2020, almost 2 million people in Innlandet, Viken and Oslo municipalities
will get their power from Norway´s largest power grid operator, Elvia.

Elvia is a result of the merger between Hafslund Nett and Eidsiva Nett, which was
announced in the second half of 2019.

- Elvia is a big company with thousands of customers, and we know we have both an
important mission and a great responsibility to deliver such an important
service as electricity to most of south-eastern Norway. Our ambition is to
ensure a stable power supply for our customers, while at the same time looking
for, and using, good, future-oriented solutions, to keep the grid rent as low
as possible, says Elvia CEO Kristin Lian.

Customers of Hafslund Nett or Eidsiva Nett will not immediately notice that they have a new power grid operator, but by the end of 2020, the Elvia name will gradually become more visible. A new website will be in place during the year, as will signs on buildings, work clothes for
employees, and the company's social media profiles.

- For now, our customers should use the same phone numbers and websites they are familiar
with today, and we will do our best to make the transition to Elvia as seamless
as possible, says Lian.

Elvia will be headquartered in Hamar, and office at Skøyen in Oslo.

For more information about Elvia, see the company's temporary website, www.elvia.no