Privat
Bedrift
Proff

Vurder effektbehovet

Har jeg kapasitet til å lade hjemme?

Gjør en vurdering av behovet til ladeeffekt i forhold til forbruket ditt.

Kapasitet

Før du kjøper elbil er det lurt å sjekke om du har nok ladekapasitet hjemme. I mange tilfeller er det ikke nødvendig å øke hovedsikringen.

Les mer om effekt, energi og ladetid

I mange tilfeller er det allerede tilstrekkelig kapasitet for lading av elbil hjemme.

Det er mulig å undersøke selv hvor mye kapasitet som er nødvendig for å lade elbilen hjemme, og hvilken størrelse på hovedsikring / overbelastningsvern som trengs:

Slik finner du ut om du har nok kapasitet

1. Start med å finne ut hva effektoppen er

2. Finn ut ladeeffekten - ladestrøm

3. Regn ut maksimal effekt - sikringstørrelser

Lading foregår gjerne om natten

Normalt vil elbilen lade på natta, og summen av maksimalt forbruk i bolig og ladeanlegg vil ikke være naturlig å gå ut i fra. Dersom du styrer ladingen av elbil mot kvelden ved hjelp av innstillinger i bilen / laderen, kan man også unngå disse effekttoppene og behovet for å øke sikringen.

Hvordan øker jeg kapasiteten?

Har du spørsmål rundt kapasitet eller har behov for å øke kapasiteten kan en elektriker hjelpe deg med det. Elektriker kan vurdere anlegget og eventuelt å søke om å øke kapasiteten. Vi gjør beregninger i nettet og ser om det er kapasitet i nettet for økningen. Dersom strømnettet må forsterkes, må kunden regne med å måtte betale anleggsbidrag for dette. Kunden vil da få et uforpliktende tilbudsbrev.

Lurer du på noe rundt dette?

Hvordan finne ut om du har 230 V eller 400 V

Hvordan finne ut sikringsstørrelse og antall faser på hovedsikringen

Må jeg søke til nettselskapet før jeg installerer elbillader?

Forkortelser