Privat
Bedrift
Proff

Vi sikrer strømforsyningen i Østfold

Hasle - Råde - Halmstad

Hafslund Nett sikrer strømforsyningen i Østfold. Deler av dagens regionalnett har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket.

Se video og kart

Håvard Bårli er prosjektleder for den nye regionalnettslinjen mellom Hasle og Råde i Østfold, som nå er under bygging. I videoen forklarer han nærmere om prosjektet og hva som vil skje videre for å etablere en sterkere kraftforsyning i fylket.

For liten kapasitet

Deler av dagens regionalnett har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket. Situasjonen forverres når strømforbruket øker vinterstid. I dag vil en større feil i regionalnettet kunne medføre strømstans for flere tusen kunder.

Forsterker det regionale strømnettet

Støy fra anleggsarbeidet

To nye kraftledninger

Konsesjonsprosess

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Videre fremdrift

Når?

Arbeidet på strekningen Hasle - Råde - Halmstad gjennomføres i perioden 2018 - 2021.

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Hafslund Nett
928 41 159
E-post