Privat
Bedrift
Proff

Tidligere priser i Hafslund Netts område

Historiske priser

Privatkunder

Bedrifts-/Næringskunder

Utkoplbar overføring

Tidligere selskaper

Hafslund Nett Øst - 2015