Privat
Bedrift
Proff

Hjelp! Hvis uhellet er ute

Strømførende kabler og linjer er livsfarlige. Kommer kjøretøy i berøring med en strømkabel eller høyspenningslinje skal du omgående kontakte oss.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en strømkabel eller høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentralen så raskt som mulig - tlf 22 44 10 40

  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet

  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet

  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt