Privat
Bedrift
Proff

Hva bestemmer prisen på nettleien din?

Det er myndighetene som bestemmer hvor stor inntekt en nettleverandør kan ha i løpet av et år, og dermed hvor stor nettleien din skal være. Det er flere faktorer som påvirker nettleien din.

Grunnen til at myndighetene regulerer nettleverandørenes inntekt, er for å sikre at de ikke utnytter sin monopolsituasjon ved å ta for høy nettleie.

Hvor mye strøm fraktes til din bolig?

Nettleverandørene gir myndighetene et anslag på hvor mye strøm de regner med blir brukt i løpet av et år, og på bakgrunn av dette anslaget fastsettes nettleien per kwH (kilo-watt-time). Det du må betale i nettleie avhenger derfor av hvor mye strøm som må fraktes til din bolig. Men det er flere ting som påvirker prisen på nettleien:

 1. Strømforbruket
  Hvis du og de andre kundene for eksempel bruker mindre strøm enn antatt, må nettleverandørene øke nettleien for å få dekket kostnadene sine - og motsatt; hvis dere bruker mer strøm enn beregnet, må nettleien settes ned siden nettleverandørene ikke har lov til å tjene mer enn det som er fastsatt.

 2. Investeringer og vedlikehold
  Strømnettet må hele tiden holdes ved like og fornyes. Økt behov for investeringer og vedlikehold gir økte kostnader til for eksempel skogrydding og nytt ledningsnett – og dermed økes nettleien. Lite behov for investeringer og vedlikehold betyr reduserte kostnader og lavere nettleie.

 3. Avgifter
  Nettleverandørene er pålagt å ta inn offentlige avgifter gjennom nettleien; avgift på elektrisk kraft, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) og merverdiavgift. Eventuelle endringer i avgiftene påvirker nettleien.

 4. Kraftprisen
  Når strøm transporteres i strømnettet, oppstår det alltid et fysisk tap i nettet. Nettleverandørene må dekke dette tapet, og det inngår i nettleien. Hvis kraftprisen øker, koster det mer å kjøpe inn kraft for å dekke tapet, og nettleien går opp. Hvis kraftprisen derimot synker, koster det mindre å kjøpe inn kraft, og nettleien går ned.

 5. Strømbrudd
  Nettleverandørene er også pålagt å erstatte økonomiske tap ved strømbrudd. Ved et langvarig strømbrudd regnes det ut hvor store kostnader dette har påført kundene, og kostnadene trekkes fra på nettleien som altså går ned.

 6. Rentenivået
  Nettleverandørenes tillatte avkastning henger også sammen med rentenivået i samfunnet. Hvis rentenivået øker, øker også nettleverandørenes kostnader, og nettleien går opp. Hvis rentenivået synker vil også kostnadene reduseres og nettleien går ned.