Privat
Bedrift
Proff

Hva er forbruksavgift?

Forbruksavgift, avgift på elektrisk kraft eller el-avgift er alle betegnelser på den samme statlige avgiften. Det riktige navnet er avgift på elektrisk kraft og det er nettselskapet som tar inn avgiften på vegne av staten.

Avgift på elektrisk kraft

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Hvor mye er avgiften på?

Satsen for avgiften er 16,13 øre/kWh fra 1. januar 2020.
Redusert sats for avgiften er på 0,505 øre/kWh.
Se satser for tidligere år hos Skatteetaten

Prisendringer 2020

Fra 1. januar 2020 økte forbruksavgiften fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh. For privatkunder er dette innbakt i nettleieprisene for 2020, mens nettleieprisene for bedrift-/næring er oppgitt uten forbruksavgiften.
Sett bort fra forbruksavgiften vil prisene tilhørende tariffene fra 2019 forbli uendret
og være gjeldene for 2020.

Hva innebærer økt forbruksavgift?

For en kunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh øker prisen per år med kr 75, fra kr 10 790 til 10 865.

Hvem skal betale denne avgiften?

Alle privatkunder betaler avgift på elektrisk kraft som en del av nettleiebeløpet. Det samme gjelder næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Hvem kan søke fritak eller redusert sats?

Dette er et tilbud til bedrift-/næringskunder, men kun dersom de oppfyller bestemte kriterier.
Kort fortalt er det produksjonsbedrifter som kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon, men ikke til administrasjonsbygg.
Les mer og send søknad her.