Privat
Bedrift
Proff

Hva er jordfeil?

Jordfeil er en samlebetegnelse på situasjoner der du har feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmvannsbereder, en kaffetrakter, en panelovn, i varmekabler eller ved at en spiker/skrue treffer en ledning.

Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder. Det medfører en lekkasjestrøm mot jord og kan føre til at du får elektrisk støt. En jordfeil som påvirker deg kan være i ditt anlegg, hos en nabo eller i nettleverandørens distribusjonsnett.

Jente ved en vaskemaskin. Foto

Jordfeil er farlig!

Hvis du får støt ved kontakt med elektrisk anlegg eller utstyr, er det et tegn på at du har jordfeil. Da skal du kontakte elektriker så fort som mulig, og du må kontakte lege dersom du opplever støtet som kraftig.

  • I visse situasjoner kan jordfeil føre til livsfarlige støt eller brann.

  • Jordfeil hos deg kan også påvirke andre elektriske anlegg i nabolaget. Jordfeil har i spesielle tilfeller vært en medvirkende årsak til alvorlige ulykker hos naboen.

  • Jordfeil må derfor utbedres så raskt som mulig.

Kontakt elektriker ved jordfeil

Det er du som er eier av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at ditt anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand. Men husk at arbeid med et elektrisk anlegg må utføres av kvalifisert personell. Husk å sjekke at elektrikeren er oppført i Elvirksomhetsregisteret.

Jordfeil er permanent eller periodisk

Jordfeil kan være både permanent og periodisk. Permanent jordfeil skyldes som regel feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon. Periodisk jordfeil oppstår som regel i utstyr eller apparater som er koblet til strøm som brukes sporadisk eller kortvarig, slik som brødrister, varmtvannsbereder, varmekabler, komfyr, skjøteledninger, vaffeljern, panelovn, barbermaskin o.l. Jordfeilen oppstår da bare når utstyret/apparatet er i bruk.

Alle nye elektriske anlegg har jordfeilbryter

For å sikre seg hvis det oppstår jordfeil, har alle nye elektriske anlegg jordfeilbryter i sikringsskapet sitt. I gamle sikringsskap er ikke dette så vanlig. Jordfeilbryteren skal kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner.

Skal du melde fra om jordfeil?

Her kan du melde fra om jordfeil.