Privat
Bedrift
Proff

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at det kommer strøm fram til huset ditt. I tillegg til nettleie betaler du også for selve strømmen du bruker. Det er staten og de som eier, drifter, vedlikeholder og bygger ut strømnettet som får nettleien din.

Nettleie er altså det det koster å frakte strømmen du bruker. Alle betaler nettleie til sin lokale nettleverandør, uavhengig av hvilken strømleverandør de har valgt. Nettleie betaler du med strømregningen. Du får ikke en egen faktura for nettleie – nettleie er en del av strømregningen.

Flere aktører i strømnettet

Strømnettet her i landet eies av flere aktører. Statnett eier det store landsdekkende sentralnettet, mens nettleverandører, som Hafslund Nett, eier det regionale nettet og det lokale distribusjonsnettet.

Strømnett ulike master. Illustrasjon

Over halvparten av nettleien er avgifter

Både Statnett og nettleverandørene får inntekter fra nettleien du betaler. Men i tillegg kommer moms og andre offentlige avgifter, og det utgjør over halvparten av nettleien.

Dette går nettleien til

Inntektene fra nettleien dekker nettleverandørenes kostnader til drift og administrasjon, vedlikehold, investeringer, renter og avdrag på gjeld. En liten del av nettleien går dessuten til å dekke tapet i nettet – rent fysisk svinn når strømmen transporteres over store avstander.