Privat
Bedrift
Proff

Slik håndterer Hafslund Nett situasjonen

Iverksatte tiltak for å unngå smitte og spredning av koronavirus

Hafslund Nett er opptatt av å opprettholde leveransen til våre kunder, også i en situasjon med smitte og spredning av koronavirus.

Vi følger helsemyndighetenes råd, og har igangsatt en rekke forebyggende tiltak internt. Det innebærer utstrakt bruk av hjemmekontor, utsettelse eller avlysning av arrangementer, begrensning av antall deltakere i møter og redusert reisevirksomhet. I tråd med myndighetenes anbefaling har vi også iverksatt kontaktreduserende tiltak på arbeidsplassen.

Vi har per i dag normal drift, og er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus.