Privat
Bedrift
Proff

Jordfeilbryteren kutter strømmen – hva gjør jeg?

Hvis strømmen din plutselig forsvinner, og du ikke finner en åpenbar grunn til det, kan det skyldes jordfeil. Da skal du sjekke om jordfeilbryteren i sikringsskapet ditt har slått ut.

Når jordfeilbryteren har slått ut, prøver du å vippe den tilbake i stilling. Dersom den slår ut flere ganger, skyldes det sannsynligvis en jordfeil i det elektriske anlegget ditt eller i et av de tilkoblede apparatene dine; vaskemaskin, kaffetrakter, panelovn o.l. Da kan du gjøre dette for å se om du finner feilen:

  1. Dersom det er en jordfeilautomat som har løst ut, eller det er en jordfeilbryter som kun beskytter én kurs (det skal fremgå av kursoversikten i sikringsskapet ditt), vet du allerede hvilken kurs feilen befinner seg på. Da går du videre til punkt 7.

  2. Dersom jordfeilbryteren som har løst ut beskytter flere kurser, slår du av alle disse sikringene. Hvilke kurser dette gjelder skal fremgå av kursoversikten i sikringsskapet ditt.

  3. Vipp opp jordfeilbryteren igjen.

  4. Vipp opp én og én kurs til jordfeilbryteren løser ut på nytt.

  5. Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.

  6. Vipp opp jordfeilbryteren igjen og vipp opp de gjenværende kurssikringene, men ikke den med feil på.

  7. Se hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger etc. og skru av varmekabler, varmeovner, lamper etc. som er tilkoblet denne kursen.

  8. Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilbryteren ikke kobler ut nå, har du feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilbryteren kobler ut. Det apparatet du sist plugget inn har feil.

  9. Det apparatet eller de delene av installasjonen som har feil, må ikke benyttes før feilen er utbedret.

  10. Dersom disse tiltakene ikke hjelper, og jordfeilbryteren fremdeles kobler ut, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Da må du kontakte elektriker for å få rettet feilen. Husk å sjekke at elektrikeren er oppført i Elvirksomhetsregisteret.

Hva er jordfeil?
Hva er en jordfeilbryter?