Privat
Bedrift
Proff

Kabelgrøft

Viktig før oppstart

  • Planlegg kabeltraséen godt med tanke på at rør og strømkabler ikke skal legges under nåværende eller fremtidige bygninger/installasjoner.

  • Kabelpåvisning må bestilles av den som skal utføre gravingen før gravearbeidet kan starte. Mer om kabelpåvisning her.

  • Tidlig dialog og samarbeid mellom kunde/utbygger, elektroinstallatør og vår valgte elektroentreprenør er viktig da elektroentreprenøren skal godkjenne utførelse og dokumentasjon av kabeltrasé før spenningssetting. Stikkledningen blir ikke spenningssatt dersom bilder av åpen grøft ikke er kontrollert/godkjent av vår valgte elektroentreprenør.

Materiell som røde kabelrør, rød kabelmarkering og strømkabel er inklusivt i anleggsbidraget og leveres av vår valgte elektroentreprenør for prosjektet.

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft

Forlegning av kabelstikkledning <= 95 mm2 på privat grunn

Gjenfyllingssone, masser og dybder

Krav til bilder og dokumentasjon

Krav til gjenfylling før spenningsetting

Fordelingsskap/mast

Strømkabler utenfor privat grunn og ved kryssing av vei


Klikk under for å gå videre til neste steg

Rettigheter, eierskap, drift og vedlikehold


Her kommer

det flere

artikler