Privat
Bedrift
Proff

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Gjelder avbrudd i strømforsyningen som varer mer enn 12 timer.

Slik søker du kompensasjon

1. Sjekk om du fyller kravene for å få kompensasjon

2. Send søknad snarest mulig og senest innen tre måneder

Hvem har krav på kompensasjon?

  • Kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende

  • Flere strømbrudd på rad regnes som sammenhengende, dersom det ikke har vært normal strømforsyning i minst to timer sammenhengende i løpet av perioden

  • Ordningen gjelder ikke for kunder med avtaler med utkoplingsklausul

Om søknaden

  • Vær nøye med å fylle ut alle felter i skjemaet.

  • Kunden må selv fremme kravet om kompensasjon skriftlig overfor Hafslund Nett.

  • Kravet må fremmes raskest mulig og senest innen 3 måneder etter at du har fått strømmen tilbake

Søk her

Kompensasjonsbeløp

  • strømbrudd i mer enn 12 timer (til og med 24 timer) - kr 600

  • strømbrudd over 24 timer (til og med 48 timer) - kr 1 400

  • strømbrudd over 48 timer (til og med 72 timer) - kr 2 700

  • For strømbrudd ut over 72 timer, gis det et tillegg på kr 1 300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode strømbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kontroll av kravet

Etter at du har søkt om kompensasjon vil vi kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontrollen vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunktet Hafslund Nett først fikk melding om, eller selv kjente til eller burde ha kjent til strømbruddet.

Utbetaling

Utbetaling av kompensasjon vil normalt skje på første nettleiefaktura etter at kravet er innvilget. Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse, vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Her kommer

det flere

artikler