Privat
Bedrift
Proff

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Hvis et strømbrudd varer mer enn 12 timer sammenhengende kan du ha rett på økonomisk kompensasjon.

Jente som tenner et lys. Foto

Når får jeg kompensasjon?

For å få kompensasjon må du ha vært uten strøm i mer enn 12 timer i et strekk. Strømbruddet må skyldes forhold utenfor ditt ansvarsområde. Det vil si at du ikke får erstatning på grunn av feil på det elektriske anlegget i boligen din. Hvis du har hatt flere strømbrudd på rad regnes det som sammenhengende dersom det har gått mindre enn to timer mellom hver gang strømmen har blitt koblet ut. Hvis du har en avtale med utkoblingsklausul, får du ikke kompensasjon.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

Det avhenger av hvor lenge du har vært uten strøm:

  • 12 - 24 timer - 600 kr

  • 24 - 48 timer - 1 400 kr

  • 48 - 72 timer - 2 700 kr

  • over 72 timer - 2 700 kr + 1300 kr per påbegynte døgn

For fritidsbolig kan du maks få utbetalt like mye som du betaler i årlig nettleie.

Vi regner varigheten på strømbruddet fra det tidspunktet vi har blitt kjent med, eller burde blitt kjent med bruddet.

Utbetaling

For anlegg i boliger og fritidsboliger trenger du ikke ta kontakt med nettselskapet, da kompensasjonen beregnes og utbetales automatisk.

Kompensasjonen blir trukket fra på neste faktura. Hvis fakturaen nettopp er sendt fra oss, blir kompensasjonen utsatt til neste periode.

For anlegg til næringsvirksomhet må kunden selv søke skriftlig til nettselskapet, ved å fylle ut søknadsskjemaet. Søknaden må sendes så snart som mulig etter strømbruddet, og senest innen tre måneder etter du har fått strømmen tilbake.