Privat
Bedrift
Proff

Ny kraftoverføring mellom Kråkerøy og Hvaler

Kråkerøy - Hvaler

Strømforbruket på Hvalerøyene er økende både for fastboende, næringsvirksomhet og hyttefolk. Det nåværende strømnettet har for liten kapasitet til å dekke det framtidige behovet, og skal derfor forsterkes.

Se video og kart

Utbyggingen består av 5 delprosjekter

Kråkerøy – Ulvedalen

Ulvedalen – Tangen

Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon

Tangen – Håholmen

Håholmen – Lerdalsveien

Informasjon om prosjektet

Når?

Arbeidet starter i september 2019 og er planlagt ferdig i oktober 2020.

Kontaktperson

Joakim Cornelius Steinseth, prosjektleder i Hafslund Nett

938 21 982

E-post