Privat
Bedrift
Proff

Slik kan du gi gode råd til dine kunder

Lading av elbil

Når det skal etableres ladeanlegg for elbil i borettslag, sameier eller enebolig kan kunde dra fordel av å installere smarte og fremtidsrettede løsninger.

Smarte ladesystemer er bærekraftig

I mange tilfeller er det store fordeler ved å benytte seg av smarte ladesystemer. Smarte ladesystemer kan måle hvor mye av kapasiteten som er tilgjengelig, og sørge for å fordele ladingen utover døgnet til tider der belastningen er lav.

Ved å utnytte sikringen optimalt med et laststyringssystem kan man unngå å måtte øke hovedsikring som kan utløse nødvendig bytte av stikkledning og forsterkning i strømnettet frem til ladeanlegget.

Laststyringens fordeler ved lading av elbil. ill

Lading av elbil i enebolig

Å fordele lasten utover døgnet kan bidra til at kunden kan greie seg med en mindre hovedsikring, noe som i mange tilfeller vil kunne innvirke på anleggsbidraget kunden må betale. I de fleste tilfeller vil kunden kunne greie seg med den hovedsikringen som allerede er der dersom smarte ladesystemer benyttes. Uten laststyringssystemer krever NEK 400 at elbillader dimensjoneres med samtidighetsfaktor 1.

Smarte funksjoner som tilbys i forskjellige ladesystem er blant annet styring av lading etter strømpris, lading ved sammenligning av mengde strøm på elbilbatteri, kapasitet tilgjengelig på hovedsikringen og tidsinnstillinger.


Lading av flere elbiler, for eksempel i borettslag

Å fordele lasten utover døgnet på ladeboksene som er koblet til anlegget kan bidra til at borettslaget kan greie seg med en mindre hovedsikring, noe som i mange tilfeller vil kunne innvirke på anleggsbidraget kunden må betale.

Dersom et borettslag skal etablere ladeplass for flere elbiler, vil det være naturlig å etablere anlegg med laststyringssystem. Anlegget kan da utnyttes bedre ved å dimensjonere hovedsikringen med samtidighetsfaktor da det mest sannsynlig ikke er behov for at alle elbilene lades samtidig. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med ned til 10 prosent av total ladestrøm for elbilene.

Smarte funksjoner som tilbys i forskjellige ladesystem er blant annet styring av lading etter strømpris, lading ved sammenligning av mengde strøm på elbilbatteri, kapasitet tilgjengelig på hovedsikringen og tidsinnstillinger.

Spesielle funksjoner der mer enn én elbil skal lades er eksempelvis system med rettferdig fordeling av ladestrøm etter behov eller betalingssystem for rettferdig fordeling av utgifter for hver bruker der bruker betaler for eget forbruk.


Teknisk løsning for ladeanlegg

Egen måler til ladeanlegg?

Egen stikkledning til ladeanlegg?