Privat
Bedrift
Proff

Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon

Delprosjekt Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon er et kraftledningsprosjekt i regi av Hafslund Nett.

Trasé luftledning

Det skal etableres omtrent 7 km kraftledning samt utvide Hvaler transformatorstasjon.

Se detaljer i kartet her

Se film - visualisering av kraftlinjen

Status

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Fremdrift

Oktober 2019 - Oppstart hogst av skog
November 2019 - Oppstart anleggsarbeider
Høst 2020 - Ferdigstilt anlegg

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Hafslund Nett
928 41 159
E-post