Privat
Bedrift
Proff

Synes du det er vanskelig å forstå effekttariffen bedriften har?

Litt om effekt

Lurer du på hva effekt er? Her finner du noen svar.

Hva betyr effekttopp?

Man blir belastet for den høyeste effekttoppen hver måned. Den høyeste effekttoppen vil si det høyeste strømuttaket innenfor én time.

Følgende anlegg faktureres for effekt

  • Anlegg med et årsforbruk over 100 000 kWh

  • Anlegg med hovedsikring på over 125 Ampere ved 230 Volt, eller 80 Ampere ved 400 Volt

Tariffene varierer med årstiden

Hafslund Netts effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene.

Reduser maksforbruk - få lavere regning

Tiltak for å redusere sitt maksimalforbruk i vinterperioden raskt vil gi seg utslag i lavere regning. Den enkelte kunde kan redusere sine regninger ved å fordele forbruket så jevnt som mulig over døgnet de dagene man har høyest forbruk. Det kan gjøres manuelt eller med automatiske systemer.