Privat
Bedrift
Proff

Meld fra om farlige forhold

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Hold avstand og meld fra til oss! Skader på strømskap eller strømlinjer kan være livsfarlig for mennesker og dyr.

Ring eller send oss bilde

Telefon 22 44 10 40 (hele døgnet)

Send bilde

Eksempler på farlige forhold

Her er eksempler på situasjoner der du bør varsle Hafslund Nett så fort du kan.

Åpent elektrisk skap

Alle våre strømskap og nettstasjoner skal være lukket og låst. Oppdager du en åpen dør så send oss en melding med:

 • bilde av skaden

 • bilde av nummerskilt på skap/nettstasjon
  (lett synlig på forsiden)

 • adresse/forklaring på hvor du så det

Ødelagt skap eller defekte dører

Dessverre hender det at strømskap blir utsatt for påkjørsler, hærverk, brøyteskader eller andre skader. Ser du et slikt, send oss en melding med:

 • bilde av skaden

 • bilde av nummerskilt på skap/nettstasjon
  (lett synlig på forsiden)

 • adresse/forklaring på hvor

Strømledning på bakken

Ledninger som henger lavt eller ligger på bakken kan være farlige. Hold avstand og kontakt oss på telefon 22 44 10 40.

Ta gjerne et bilde av det du har sett, men hold avstand til strømførende ledninger.

Tre over linje

Vind og uvær kan føre til at trær faller over kraftlinjer. Vi setter stor pris på å få melding om trær som er i ferd med å falle eller har falt over strømledninger. Meld fra og send med:

 • bilde av forholdet

 • adresse/forklaring på hvor du har sett dette

Stolper, nettstasjoner og strømskap har nummerskilt

Alle våre stolper har et lite nummerskilt som gir våre driftsmannskaper nyttig informasjon om stolpens plassering. Det samme er tilfelle for våre nettstasjoner og strømskap, de skal ha et lite metallskilt med et nummer lett synlig på forsiden/på døren.

Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om både plassering, alder på stolpe/skap, og annen relevant informasjon som gjør at våre feilrettere kan utføre jobben sin på en rask og trygg måte.

Dersom det ikke er fare for liv og helse, er det derfor fint om du får tatt et bilde av dette nummerskiltet og sendt til oss sammen med bildet av skaden.

Strømbrudd i ditt område?

Strømbrudd kan oppstå av flere grunner, men henger som oftest sammen med uvær, kraftig vind, eller kraftig lyn og torden.
Vil du se om det er strømbrudd i ditt nærområde? Eller om det pågår planlagt strømstans på grunn av vedlikeholdsarbeid eller utbygging?

Gå til vårt strømbruddkart for å se status.