Privat
Bedrift
Proff

Nettleiepriser for bedriftskunder

Prisene gjelder fra 1. januar 2019

Energitariff - bedriftskunder

Energitariff. ill

Effekttariff - bedriftskunder

(timesmålte anlegg)

Effekttariff måned. ill

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Mer om priser for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.Nettleiepriser for utkoplbar overføring - 2019

Leveringsplikt

Hvem gjelder effektavregning for?

Tariff timemålte anlegg

Reaktiv effekt

Tidligere tariffer

Historiske priser

Avtaler og vilkår

Avtaler og vilkår for bedrift og næringHer kommer

det flere

artikler