Privat
Bedrift
Proff

Nettleiepriser for bedriftskunder

Prisene gjelder fra 1. januar 2019. Prisene er ikke endret i 2020, men avgift for elektrisk kraft fikk en justering fra 1. januar 2020.

Energitariff - bedriftskunder

Energitariff. ill

Effekttariff - bedriftskunder

(timesmålte anlegg)

Effekttariff måned. ill

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Prisendringer 2020

Fra 1. januar 2020 økte avgiften for elektrisk kraft fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh. For privatkunder er dette innbakt i nettleieprisene for 2020, mens nettleieprisene for bedrift-/næring er oppgitt uten forbruksavgiften.
Sett bort fra forbruksavgiften vil prisene tilhørende tariffene fra 2019 forbli uendret
og være gjeldende for 2020.

Mer om priser for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Nettleiepriser for utkoblbar overføring

Leveringsplikt

Historiske priser

Hvem gjelder effektavregning for?

Tariff timemålte anlegg

Reaktiv effekt

Tidligere tariffer

Avtaler og vilkår

Avtaler og vilkår for bedrift og næring