Privat
Bedrift
Proff

Nettleiepriser for bedriftskunder

Prisene gjelder fra 1. januar 2019. Prisene er ikke endret i 2020, men avgift for elektrisk kraft fikk en justering fra 1. januar 2020.

Energitariff - bedriftskunder


Lavspenning 230 V og 400 V

Fastledd

1 760 kr/år

Energiledd

21,53 øre/kWh

Effekttariff - bedriftskunder

(timesmålte anlegg)


Fastledd

Lavspenning

340 kr/mnd

Fellesmåling

1 065 kr/mnd

Høyspenning

900 kr/mnd

Effektledd* vinter 1
(jan, feb og des)

Lavspenning

150 kr/kW/mnd

Fellesmåling

150 kr/kW/mnd

Høyspenning

122 kr/kW/mnd

Effektledd* vinter 2
(mars og november)

Lavspenning

80 kr/kW/mnd

Fellesmåling

80 kr/kW/mnd

Høyspenning

52 kr/kW/mnd

Effektledd* sommer
(apr-okt)

Lavspenning

23 kr/kW/mnd

Fellesmåling

23 kr/kW/mnd

Høyspenning

17 kr/kW/mnd

Energiledd* vinter

(jan-mar og nov-des)

Lavspenning

7,00 øre/kWh

Fellesmåling

7,00 øre/kWh

Høyspenning

3,50 øre/kWh

Energiledd* sommer

(apr-okt)

Lavspenning

3,90 øre/kWh

Fellesmåling

3,90 øre/kWh

Høyspenning

1,80 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Prisendringer 2020

Fra 1. januar 2020 økte avgiften for elektrisk kraft fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh. For privatkunder er dette innbakt i nettleieprisene for 2020, mens nettleieprisene for bedrift-/næring er oppgitt uten forbruksavgiften.
Sett bort fra forbruksavgiften vil prisene tilhørende tariffene fra 2019 forbli uendret
og være gjeldende for 2020.

Mer om priser for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Nettleiepriser for utkoblbar overføring

Leveringsplikt

Historiske priser

Hvem gjelder effektavregning for?

Tariff timemålte anlegg

Reaktiv effekt

Tidligere tariffer

Avtaler og vilkår

Avtaler og vilkår for bedrift og næring