Privat
Bedrift
Proff

Nettleiepriser for utkoblbar overføring

Nettleiepriser for utkoblbar overføring gjelder fra 1. januar 2019.

Nettleieprisene for utkoblbar overføring er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner år/målepunkt-ID. Dette påslaget er innarbeidet i fastleddet i tariffene. Strømpris kommer i tillegg til nettleien. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Utkoblingsklausul klasse 2

Momentan og varig fjernstyrt utkobling uten varsel. Tilbys primært anlegg med reservesystem.


Lavspenning
tariff UL2 230 V og 400 V

Fastledd per anlegg

10 800 kr/år

Abonnert effekt*)

60 kr/kW/år

Energiledd vinter

7,00 øre/kWh

Energiledd sommer

3,90 øre/kWh

Høyspenning
tariff U32 11 kV og 22 kV

Fastledd per anlegg

10 800 kr/år

Abonnert effekt*)

44 kr/kW/år

Energiledd vinter

3,50 øre/kwh

Energiledd sommer

1,80 øre/kWh

Utkoblingsklausul klasse 1

Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem.


Lavspenning 
tariff UL 1 230 V og 400 V

Fastledd per anlegg

12 800 kr/år

Abonnert effekt*)

200 kr/kW/år

Energiledd vinter

7,00 øre/kWh

Energiledd sommer

3,90 øre/kWh

Høyspenning
tariff U31 11 kV og 22 kV

Fastledd per anlegg

12 800 kr/år

Abonnert effekt*)

145 kr/kW år

Energiledd vinter

3,5 øre/kWh

Energiledd sommer

1,80 øre/kWh

*) Eventuelt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter nettnivåets effektpris i tariff for ordinær overføring.

Perioder energiledd

  • Vinter: 1. november - 31. mars

  • Sommer: 1. april - 31. oktober

Krav til anlegg

For anlegg med utkoblbar overføring er det et absolutt krav om fjernavlesning og fjernstyrte løsninger for utkobling av forbruket.

Vilkår for utkoblbar overføring

Historiske priser