Privat
Bedrift
Proff

Nettleiepriser for utkoblbar overføring

Nettleiepriser for utkoblbar overføring fra 1. januar 2019.

Nettleieprisene for utkoblbar overføring er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner år/målepunkt-ID. Dette påslaget er innarbeidet i fastleddet i tariffene. Strømpris kommer i tillegg til nettleien. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Utkoblingsklausul klasse 2

Momentan og varig fjernstyrt utkobling uten varsel. Tilbys primært anlegg med reservesystem.

utkoblingsklausul klasse 2. ill.

Utkoblingsklausul klasse 1

Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem.

Utkoblingsklausul klasse 1. ill.

*) Eventuelt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter nettnivåets effektpris i tariff for ordinær overføring.

Perioder energiledd

  • Vinter: 1. november - 31. mars

  • Sommer: 1. april - 31. oktober

Krav til anlegg

For anlegg med utkoblbar overføring er det et absolutt krav om fjernavlesning og fjernstyrte løsninger for utkobling av forbruket.

Vilkår for utkoblbar overføring

Historiske priser