Privat
Bedrift
Proff

Historiske priser

Nettleiepriser for utkoplbar overføring - 2018

Priser for perioden 1. januar 2018 - 31. desember 2018.

Nettleieprisene for utkoblbar overføring er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner år/målepunkt-ID. Dette påslaget er innarbeidet i fastleddet i tariffene. Strømpris kommer i tillegg til nettleien.

Utkoblingsklausul klasse 2

Momentan og varig fjernstyrt utkobling uten varsel. Tilbys primært anlegg med reservesystem.

utkoblingsklausul klasse 2 (2018). ill

Utkoblingsklausul klasse 1

Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem.

Utkoblingsklausul klasse 1 (2018). ill

Her kommer

det flere

artikler