Privat
Bedrift
Proff

Om Hafslund Nett

Hafslund Nett eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og størstedelen av distribusjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold.

Hafslund Nett og Eidsiva Nett blir Elvia

Hafslund Nett AS er landets største nettselskap og det fjerde største nettselskapet i Norden. Alle våre kunder skal kunne oppleve sikker strømforsyning som den største selvfølgelighet, akkurat som de har gjort i over 125 år. Høsten 2019 ble det klart at Hafslund Nett og Eidsiva Nett ett felles selskap med nytt felles navn: Elvia. Det nye navnet og den nye profilen vil rulles ut i løpet av 2020. Det nye nettselskapet blir ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold kan se på strøm som den største selvfølgelighet.

Hafslund Nett i dag

Hafslund Nett har i dag om lag 730 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Selskapet eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og størstedelen av distribusjonsnettet i dette området. Hafslund Nett er landets største nettselskap og det fjerde største nettselskapet i Norden.

Hafslund Netts driftssentral styrer, overvåker og optimaliserer strømnettet til 1,5 millioner mennesker. Overført energi i nettet er om lag 24 TWh per år. Nettet oppgraderes løpende basert på moderne teknologi for å opprettholde en driftssikkerhet som er blant de beste i Norge.

I Norge blir strømmen i stor grad produsert et godt stykke fra der folk bor. Slik er det også i Hafslund Netts forsyningsområde. Vi er derfor avhengig av et robust nett som sørger for at strømmen kommer fram dit den skal.

Hafslund Nett har høyere leveringssikkerhet enn landsgjennomsnittet.

Strøm til 1,5 millioner mennesker

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i Oslo, Akershus og Østfold har strøm i kontakten – døgnet rundt, hele året.

Årlig leverer vi om lag 20 milliarder kilowattimer (kWh) til kundene våre. 1 milliard kWh er nok til å holde 50 000 husstander med lys og varme i ett år.

Kommunene i Hafslund Netts forsyningsområde


Elektrifisering

Innen 2040 vil innbyggertallet i Oslo, Akershus og Østfold øke med en halv million, og Oslo er blant byene i Europa med høyest befolkningsvekst.

En økning med flere tusen nye innbyggere i vår region hvert år krever at Hafslund Nett stadig må oppgradere og bygge ut strømnettet. Dette kommer både kundene, miljøet og samfunnet til gode.

Det er ikke bare befolkningen som øker, men også hver enkelt innbyggers behov for strøm. Vi får flere elektriske apparater i hjemmene, og antallet elbiler øker. Kollektivtrafikken i byene elektrifiseres, og byggeplasser blir utslippsfrie med elektriske anleggsmaskiner.

Noen nøkkeltall

Hafslund Nett - noen nøkkeltall


Antall kunder

730 000

Luftledninger og jordkabler

44 048 km

Antall transformatorstasjoner

170

Antall nettstasjoner

17 984

Overført energi i distribusjonsnettet per år

18 459 GWh

Maks. effekt i regionalnettet

5400 MW