Privat
Bedrift
Proff

Sist oppdatert: 4. november 2019

Personvern og brukervilkår

Personvernerklæring

Hafslund Nett følger de til enhver tid gjeldende regler for bruk og lagring av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser gjennom og gjør deg godt kjent med innholdet i denne personvernerklæringen før du går videre. Hafslund Nett AS (“Hafslund Nett”) er opptatt av å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Hafslund Nett, hva formålet med behandlingen er, hva vi gjør for å beskytte personopplysningene, samt hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregelverk. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Hafslund Nett er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som leveres til deg av Hafslund Nett.

2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DEG

2.1. Personopplysninger du oppgir ved registrering

Hafslund Nett innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registrerer deg hos oss og som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Personnummer blir hentet fra Folkeregisteret, da vi må ha hele fødselsnummeret ditt for å registrere deg med nettleie.

2.2 Generelle kundedata

I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede henvendelser, målepunkt-ID, måle- og forbruksdata.

2.3. Informasjon som innhentes ved din pålogging på og bruk av Min side

Vi benytter analyseverktøyet reCAPTCHA v3 på innloggingsplattformen https://hid.hafslundnett.io/. Verktøyet brukes for å forhindre forsøk på å misbruke nettsiden. reCAPTCHA er ikke brukt i mobilversjonen, og er bare benyttet ved logg inn med e-post og endring av passord. På sider hvor reCAPTCHA er aktivert vil det være et reCAPTCHA ikon nederst til høyre.
Merk at når reCAPTCHA benyttes i din nettleser så er denne bruken underlagt Googles personvernregler og Googles vilkår for bruk.

På Min side på hafslundnett.no og i mobilapplikasjonen kan du se strømforbruk, opplysninger knyttet til ditt kundeforhold hos Hafslund Nett, faktura(underlag) for nettleie og informasjon om anlegget/anleggene dine. Første gang du logger på Min side må du bruke BankID, for å sikre autentisering av deg som kunde. Dette gjør at du kan være trygg på at dine forbruksdata og kontaktinformasjon ikke er tilgjengelige for uvedkommende på Min side. Som kunde får du senere anledning til selv å gi andre personer tilgang til ditt kundeforhold. Personer du inviterer/aksepterer får full tilgang til å se all informasjon om ditt kundeforhold, samt tilgang til å kunne endre utvalgte opplysninger, bestille åpning av HAN-port og lignende tjenester på lik linje med deg selv. Du som kunde kan selv trekke tilbake tilgangen når du ønsker det og dette gjør du i så fall på Min side.

2.4 Informasjon som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter analyseverktøyet Hotjar og Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. For eksempel måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende. Statistikk om brukere og trafikk brukes i aggregert form, og ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

3 HVORFOR VI BEHANDLER DENNE INFORMASJONEN OM DEG OG PÅ HVILKET GRUNNLAG

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Ut over dette behandler vi personopplysninger i den grad det er nødvendig fordi lovgivningen påbyr det.

Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strømnettet. Dette er dels nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, og dels nødvendig for å følge opp vårt kundeforhold med deg. Vi behandler også personopplysninger om våre kunder for å ivareta våre berettigede interesser som nettleverandør. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om våre kunder for å ivareta sikkerheten i våre anlegg, følge opp skadesaker, beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet, og for statistikk- og analyseformål. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vårt ønske om å samtidig ivareta dine personverninteresser.

Når du har vært i kontakt med Hafslund Nett, spør vi deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjør vi for å lære mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre oppfølging. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid. Hvis du ikke vil dele denne type opplysninger med oss, kan du lav være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Vi bruker cookies for analyseformål jf. punkt 2.4 ovenfor. Denne bruken er basert på at du aksepterer bruk av informasjonskapsler i din nettleser. Du kan hindre bruk av informasjonskapsler ved å ikke akseptere eller å deaktivere/slette informasjonskapslene i din nettleser.

4 SIKKERHET

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen. Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

5 SLETTING

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hafslund Nett har et saklig behov for dette. For eksempel har vi behov for å lagre en del opplysninger om deg så lenge kundeforholdet varer. Under enhver omstendighet vil vi ikke lagre dine personopplysninger lengre enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Hafslund Nett ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 DINE RETTIGHETER

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.

 • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du logge inn i vår Innsynsportaleller ta kontakt med oss.

 • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.

 • Dataportabilitet: I vårInnsynsportaler det tilrettelagt for at du kan laste ned dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).

 • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hafslund Nett utleverer ikke personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 • a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder

 • b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

 • c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

 • d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Hafslund Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hafslund Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

8 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOV

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, Datatilsynet. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på lovdata.no.

9 ENDRINGER

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

 • a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

 • b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Hafslund Nett vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

10 HENVENDELSER

Dersom du ønsker å se dine personopplysninger som Hafslund Nett behandler, kan du logge deg inn i vårInnsynsportal.

Du er velkommen til å kontakte Hafslund Nett hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine:

 • Telefon 21 49 03 00