Privat
Bedrift
Proff

Vurderer du sol på tak?

Plusskunde

Kort fortalt er en plusskunde en kunde som har installert en produksjonskilde, f.eks. solcelleanlegg, bak målepunktet. Overskuddsstrømmen selges tilbake til kundens strømleverandør.

Vil du bli plusskunde?

Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket.

Enovas tilskuddsordninger

Norsk solenergiforening

Slik virker ordningen i praksis

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer strøm enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Hafslund Netts distribusjonsnett. Du som plusskunde må selv inngå en avtale med en strømleverandør om kjøp av denne overskuddsproduksjonen. I tillegg vil plusskunder hos Hafslund Nett bli godgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nett-tap.

Fakta om plusskunde-ordningen

Kan jeg bli Plusskunde?

Kan alle produsenter tilknyttes plusskundeordningen?

Sjekk muligheter for tilskudd

Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen?

Er nettselskapet pålagt å tilby tariffering av plusskunder?

Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

Stiller Hafslund Nett tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?

Her kommer

det flere

artikler