Privat
Bedrift
Proff

Priser og vilkår for bedriftskunder

Gjeldende vilkår for tilknytning og levering, priser for nettleie, leveringsplikt, stenging/gjenåpning og andre prisoversikter for deg som er bedriftskunde.

Nettleiepriser for bedriftskunder

Nettleiepriser for utkoblbar overføring

Leveringsplikt

Priser for stenging og gjenåpning av anlegg

Historiske priser

Avtaler og vilkår for bedrift og næring