Privat
Bedrift
Proff

Priser på målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere.

Hafslund Nett sørger for etablering av målere på alle anlegg i installasjonen når melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatøren.

Alle målere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av målere og målerutstyr må foretas av autorisert installatør.

Priser for målermontasje

Prisene gjelder fra 26. juli 2019.

Tabell med prisoversikt målermontasje. ill

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning.

2. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig når etableringen av måling inngår i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Priser på demontering og kontroll av målere

tabell. prisoversikt demontering og kontroll av målere. ill

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon.

2. Prisen omfatter: reisetid, kontroll med bærbart kontrollinstrument og dokumentasjon.

3. Prisen omfatter: reisetid, montasje, strømmåler, kontroll i laboratorium og dokumentasjon. Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Mer informasjon om målere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet