Privat
Bedrift
Proff

Priser på nettleie for privatkunder 2020

Nye nettleiepriser fra 1. januar 2020. Bakgrunnen for prisendringen er en økning i forbruksavgiften.

Priser på nettleie for privatkunder

Priser på nettleie for privatkunder. Tabell

Mer om prisene

Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker. Prisen på strøm kommer i tillegg til nettleien.

Nettleieprisene for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,13 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Fordelingen av nettleie 2020. Graf

Dette koster nettleien i løpet av ett år

Årlige priser på nettlei for privatkunder. TabellDette koster nettleien i løpet av et år i fritidsbolig. Tabell

Siden hytter brukes vesentlig mindre enn boliger og dermed har et lavere strømforbruk enn boliger, gir ikke standard energitariff tilstrekkelig inndekning gjennom energileddet. Derfor ilegges hytter et høyere fastledd.

Nettleie for større privatkunder

Større privatkunder avregnes etter effekttariffer på lik linje med øvrige større anlegg (hovedsikring over 125 A ved 230 volt, over 80 A ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh).

Sesongvariabel nettleie

Sesongvariabel nettleie tilbys på forespørsel til privatkunder. Bestilling må skje skriftlig og avtalen har en bindingstid på ett år. Fastledd kommer i tillegg (se priser for bolig eller fritidsbolig). Prisen gjelder fra 1. januar 2020.

  • Energiledd vinter (november - mars): 50,03 øre/kWh

  • Energiledd sommer (april - oktober): 46,18 øre/kWh

Gebyr for ikke-automatisk strømmåler

Kunder med strømanlegg uten fjernavlest automatisk strømmåler (AMS-måler) vil bli fakturert et gebyr for ikke-automatisk strømmåler på kr 2000 inkludert merverdiavgift per år.

Årsaken til gebyret er at disse målerne må avleses manuelt og vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av Hafslund Netts oppgraderte IKT-systemer. Dette medfører at vi må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende å opprettholde et manuelt innsamlingssystem, og det oppstår ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og gjennomføre kontrollavlesninger. Gebyret gjelder for de som har fått innvilget fritak for fjernavlest måleravlesning og de som av ulike årsaker ikke har avtalt tid for målermontasje med hos.

Alle nettselskap er regulert av NVE. Du finner mer informasjon på NVEs hjemmesider.

Du kan lese mer om gebyr for manuell måler på NVEs nettsider.

Avtaler og vilkår for privatkunder

Historiske priser