Privat
Bedrift
Proff

Pusse opp? Bygge på? Lage terrasse?

Selv ved mindre byggetiltak på egen tom kan det være nødvendig å kontakte oss.

Dame som river en vegg. Foto

Pusse opp innendørs?

Nordmenn elsker visstnok oppussing, og bruker mye tid og penger på hjemmene sine. Skal du gjøre større oppussingsarbeider slik som å flytte på vegger, trenger du kanskje hjelp til å flytte på både lampepunkter og stikkontakter. Da tar du kontakt med en elektriker (også kalt "installatør"). Det er elektrikeren som gir deg den hjelpen du trenger - og kanskje noen gode råd om muligheter og alternative løsninger du ikke har tenkt på selv. For å finne en elektriker/installatør som du kan stole er godkjent til å utføre denne type arbeid hjemme hos deg, kan du enkelt søke iDSBs Elvirksomhetsregister.

Bygge garasje? Lage terrasse?

Selv om du kanskje bare skal gjøre mindre byggetiltak på egen tomt, vil det i mange tilfeller være nødvendig å ta kontakt med oss. Allerede i planleggingsfasen må du sjekke om en ny terrasse eller garasje kan komme i konflikt med krav til fri høyde og/eller avstand til linjer, kabler og installasjoner. Har du spørsmål om avstandskrav?

Skifte kledning?

Trenger du hjelp til å flytte inntaksledning fordi du skal bygge, endre eller kanskje skifte kledning på boligen? Ta kontakt med en autorisert installatør, som både kan gi deg råd, gjøre selve jobben og holde nødvendig kontakt med oss som nettselskap. Du finner oversikt over autoriserte installatører i Elvirksomhetsregisteret

Flytte på eksisterende nett eller installasjoner?

Har du behov for å endre på eksisterende anlegg inne i boligen, kontakter du en autorisert installatør for å få hjelp. Vil du flytte på større ting utenfor boligen, f.eks. en stolpe eller et fordelingsskap som står på din eiendom? I slike tilfeller må du kontakte os. Det er stor sannsynlighet for at det kan være Hafslund Netts eiendom, og at vi har tinglyste rettigheter for plasseringen. Vi er ønsker å være positive og fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen - men vær oppmerksom på at større endringer som kunden tar initiativ til, gjerne utløser såkalt anleggsbidrag for kunden.

Når trenger du å kontakte Hafslund Nett?

Teknisk kundesenter kan svare på spørsmål som gjelder:

  • Regulerings- / arealplaner

  • Planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder

  • Omlegging / flytting av eksisterende nett

  • Tilknytningspunkt for nyanlegg

  • Nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern

  • Endring fra 1-fase til 3-fase

  • Omlegging fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern

  • Rivemelding

Kontakt oss