Privat
Bedrift
Proff

Rive

Ved riving av elektriske anlegg er det viktig å ta kontakt i god tid. Jo større rivningsjobben er, jo lengre behandlingstid trengs.

Vær nøye med kontaktinformasjon til eier av installasjonen og riktige vedlegg. Det forenkler saksbehandlingen og forkorter behandlingstiden.

Ta kontakt i god tid

Det er viktig å ta kontakt i god tid før riving er aktuelt, særlig ved større rivningsarbeider. Husk å ta hensyn til behandlingstiden. Det kan være at vi har en transformatorstasjon (nettstasjon) inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den som er ansvarlig for rivingen kontakte Hafslund Nett minst ett år før rivingen skal starte, slik at det er mulig å flytte nettstasjonen før rivingen starter.

Husk vedlegg

Tegning, skisse eller kart må vedlegges meldingen og vise hvilken bygning som skal rives. Hafslund Nett vurderer hva som må gjøres, og sender tiltakshaver skriftlig informasjon om den videre saksgangen.

Behandlingstid

Anleggets type og størrelse påvirker (maksimum) behandlingstid.

  • Luft/kabelstikkledning - 30 dager

  • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende - 50 dager

  • Transformatorstasjon (nettstasjon) - 1 år

Ny elektrisk installasjon i nær fremtid?

Dersom det skal installeres ny elektrisk installasjon på eiendommen i nær fremtid, er det viktig at du informerer om dette når du sender inn skjema for rivemelding.

Send skjema med rivemelding

Husk kontaktinformasjon og mest mulig nøyaktige opplysninger når du sender inn rivemelding.

Gå til skjema for rivemelding

Andre relevante artikler for deg som skal rive

Arbeid nær linjer

Erstatningsansvar